Bevlogen, belonend
en betrokken

Actief en
gezond

Samen
bouwen

Eigentijds
en ambitieus

Met elkaar
voor elkaar

Identiteit

CBS De Regenboog is een christelijke school. Door de ligging trekt de school voornamelijk leerlingen met een multiculturele achtergrond. Binnen de invulling van onze identiteit is er respect en aandacht voor de diverse religieuze en culturele achtergronden. Wij geven vorm aan onze identiteit door vanuit een positieve grondhouding naar elkaar te luisteren om van elkaar te leren. Wij zoeken naar wat ons (ver)bindt en richten ons niet op verschillen. De afspraken over identiteit binnen Kind en Onderwijs Rotterdam geven richting aan de vorm. Elke dag starten de kinderen op CBS De Regenboog met een dagopening, waarbij de identiteit aan bod komt.

 

Missie en Visie

CBS De Regenboog biedt opbrengstgericht basisonderwijs voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De missie van de school is: ‘Naar uitdagend onderwijs!’.

Binnen een veilige leeromgeving willen wij uitdagend onderwijs bieden. Wij hanteren gevarieerde werkvormen om zelfstandigheid en samenwerking te bevorderen. Moderne media leveren een belangrijke bijdrage om de kwaliteit van ons eigentijdse onderwijs te waarborgen. Wij hebben de intentie elk kind als voorbereiding op passend vervolgonderwijs een brede basis mee te geven. Dit, gecombineerd met voor-, tussen- en naschoolse opvang en een peuterspeelzaal, biedt een compleet pakket waarbinnen wij werken aan de talenten van elk kind. Elk kind heeft talenten!

Ons streven is de kinderen aan het einde van groep 8 vol zelfvertrouwen, initiatiefrijk, met voldoende kennis, sociaal voorbereid en met een positief mensbeeld naar het voortgezet onderwijs te laten gaan om daar hun ontwikkeling voort te zetten.