Bevlogen, belonend
en betrokken

Actief en
gezond

Samen
bouwen

Eigentijds
en ambitieus

Met elkaar
voor elkaar

Zorgzaamheid, betrokkenheid, vertrouwen, veiligheid en plezier zijn op CBS De Regenboog de belangrijkste waarden die we onze kinderen willen meegeven en aanleren.

Zorgzaamheid: We zijn er voor iedere leerling en als team voor elkaar. We zetten ons er voor in, om binnen de mogelijkheden van ons reguliere onderwijs, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te creëren.

Betrokkenheid: Op CBS De Regenboog kennen wij elkaar en iedere leerling. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien en gehoord wordt.

Vertrouwen: We vertrouwen op elkaar en op God, dat hij ons de kracht en bemoediging geeft om bevlogen en met passie ons werk te kunnen doen.

Veiligheid: Iedere leerling moet zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Hij/zij moet zich goed voelen om optimaal te kunnen profiteren van de aangeboden lesstof. Samenwerking met thuis is hierbij van groot belang.

Plezier: Op onze school organiseren we verschillende activiteiten in en buiten de klas die het leren leuk maken. Ook als leren niet vanzelf gaat is het doel om leerplezier te behouden en/of te vergroten.